Βιβλία

1.Κυπριακό Ιδιωτικό Δίκαιο, Κατ’άρθρο ερμηνεία-νομολογία (επιμ.),

εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2014, 1574 σελ.

2. “Κυπριακό Εμπράγματο Δίκαιο”livre4

εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2011, (212σελ.)

3.Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο ακαδημαϊκό περιβάλλον: μια συγκριτική προσέγγιση της κυπριακής και της γαλλικής έννομης τάξης

, Λευκωσία 2010, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής (συνδημοσίευση με h. Jougleux, 187σελ. Το βιβλίο είναι γραμμένο στα ελληνικά και στα γαλλικά).

4.Πνευματική ιδιοκτησία & νέες τεχνολογίες: η σχέση χρήστη – δημιουργούlivre3

, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2008, 365 σελ.

5.Η εικόνα στο δίκαιοlivre2

, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2007, 370 σελ.

6.Η νομική προστασία των βάσεων δεδομένωνlivre1

, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2004, 517 σελ.

 

7.“Codification of European Copyright, Challenges and perspectives

livre5

Επιστημονικός υπεύθυνος έκδοσης του συλλογικού έργου

, Kluwer Law International, 2012, 395σελ.

8.“E-Publishing and Digital Libraries: Legal and Organizational Issues”

livre6

Επιστημονικός υπεύθυνος

έκδοσης (co-editor) του συλλογικού έργου Iglezakis/Synodinou/Kapidakis,

, by IGI Global Information Science Reference, Hershey-New York, 2011, 528σελ.

Σχολιάστε