Δίκαιο ΜΜΕ/Δίκαιο Πληροφορικής

Δίκαιο ΜΜΕ/ Δίκαιο Πληροφορικής

Εξετάζονται οι βασικές αρχές και κανόνες του δικαίου των ΜΜΕ : ελευθερία έκφρασης  (ΕΔΔΑ, Σύνταγμα), ρύθμιση του τύπου και των οπτικοακουστικών μέσων, ευρωπαίκό δίκαιο ΜΜΕ, καθεστώς διαφημίσεων, προστασία ιδιωτικού βίου, δυσφήμηση.  Επίσης, οι βασικές αρχές και κανόνες του δικαίου πληροφορικής και του Διαδικτύου: προστασία προσωπικών δεδομένων, ηλεκτρονικό εμπόριο, ευθύνη διαμεσολαβητών, προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας στο περιβάλλον των νέων τεχνολογιών, ελευθερία έκφρασης στο Διαδίκτυο.