Εμπράγματο Δίκαιο

ΝΟΜ 216 Εμπράγματο Δίκαιο

Αναλύονται  η έννοια της ιδιοκτησίας και της κυριότητας και οι βασικές αρχές της συνταγματικής, διεθνούς και της ευρωπαϊκής προστασίας της.  Εξετάζονται η έννοια και οι βασικές μορφές των εμπραγμάτων δικαιωμάτων στο κυπριακό δίκαιο, καθώς και οι γενικές αρχές που τα διέπουν. Παραδοσιακά, η έμφαση του εμπραγμάτου δικαίου – όπως και του μαθήματος – δίνεται στην ακίνητη περιουσία: κτήση  (πρωτότυπη και παράγωγη) και περιεχόμενο εμπραγμάτων δικαιωμάτων (κυριότητα, δουλείες) αλλά και η κατοχύρωσή τους (δίκαιο του Κτηματολογίου).  Εξετάζονται, επίσης η υποθήκη, οι περιοριστικές συμβάσεις, τα εμπιστεύματα, το καθεστώς της κοινόκτητης οικοδομής καθώς  και η σχέση του εμπραγμάτου δικαίου με το λοιπό αστικό δίκαιο (ενοχές,  ειδική εκτέλεση, οικογενειακό, κληρονομικό) και τα αστικά αδικήματα για προσβολές ακίνητης ιδιοκτησίας.

 

Δημόσιες διαλέξεις στο πλαίσιο του μαθήματος

Διάλεξη Δρ, Carlos Nobrega (Πανεπιστήμιο Osnabruck) με θέμα «European Private Law harmonisation – work in progress ?» (15/10/2014). Βλ. Πρόσκληση

Σχολιάστε