Προφίλ

Διορίστηκα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου τον Ιανουάριο του 2010 ως Επίκουρη Καθηγήτρια Ιδιωτικού Δικαίου.

Πτυχία

  • Πτυχίο Νομικής από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 

  • Μεταπτυχιακές σπουδές στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Aix-Marseille III (DEA Droit des Medias).

 

  • Διδακτορικές σπουδές και μεταδιδακτορική διατριβή στον τομέα Εμπορικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ.

 

Προηγουμένως…

έχω εργαστεί ως επιστημονικός συνεργάτης με καθήκοντα διδασκαλίας στο Τμήμα Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2001-2004), στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική και Διοίκηση» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2004-2009).

 

Έχω διδάξει στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και με το καθεστώς του επισκέπτη διδάσκοντα στο μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Μ2 Recherche Droit de Propriete Intellectuelle» της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Νάντης. Έχω, επίσης, εργαστεί ως επιστημονικός συνεργάτης στο Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ).
Είμαι επιστημονικός συνεργάτης του εκδοτικού οίκου “Kluwer Law International στην βάση δεδομένων «Kluwer EU IP Cases» και reporter στο Kluwer Copyright Blog, έχω συμμετάσχει σε κοινοτικά προγράμματα και υπήρξε μέλος της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων με αντικείμενο εργασίας “Intellectual Property for ICT producing SMEs” στο πλαίσιο της δράσης “Sectoral e-Business Watch” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2007-2008).

Υπήρξα επιστημονικός συνεργάτης (National expert) στο έργο «Public Domain Calculator» (Europeana connect, www.outofcopyright.eu). Εχω συμμετάσχει σε πολυάριθμα συνέδρια, ημερίδες και σεμινάρια ως ομιλήτρια. Διοργάνωσα το διεθνές συνέδριο “Towards a European Copyright Code?“ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (14-15 Απριλίου 2011).

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

  • Ιδιωτικό δίκαιο με έμφαση στο δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας, πνευματικής και βιομηχανικής.
  • Δίκαιο των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
  • Δίκαιο της πληροφορικής.
  • Εμπορικό δίκαιο με έμφαση στο δίκαιο του ανταγωνισμού και των εταιριών.
  • Εμπράγματο δίκαιο.

 

Σχολιάστε