Βασικές έννοιες και στόχοι του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας

Τι είναι η πνευματική ιδιοκτησία;

Είναι μια ιδιαίτερη μορφή προστασίας επί άϋλων αγαθών, η οποία
προσομοιάζει με την προστασία της ιδιοκτησίας. Ωστόσο, δεν πρέπει να
ταυτίζεται με την προστασία της κυριότητας του εμπραγματου δικαίου.
Χορηγεί στον δημιουργό ενός πρωτότυπου έργου ένα απόλυτο δικαίωμα επί
του έργου, το οποίο απαρτίζεται από εξουσίες περιουσιακής και ηθικής
φύσης. Γνωρίζει μια σειρά από περιορισμούς που δικαολογούνται από
διάφορους λόγους, όπως ο σεβασμός της ιδιωτικής σφαίρας, η ελευθερία της
έκφρασης,  χρήση για λόγους εκπαιδευτικούς κ.λπ.

Συνέπειες της χορήγησης της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας

Η πνευματική ιδιοκτησία:

 • Εξασφαλίζει στον δημιουργό μια δίκαιη αμοιβή για την εκμετάλλευση
  του έργου του, η οποία λειτουργεί ως κίνητρο για περαιτέρω δημιουργία
 • Χορηγεί στον δημιουργό ένα απόλυτο δικαίωμα εκμετάλλευσης επί του
  έργου του. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται η άδειά του για οποιαδήποτε
  πράξη που εντάσσεται στην περίμετρο του δικαιώματος εκμετάλλευσης :
  αναπαραγωγή του έργου με κάθε μέσο και μορφή, δημοσίευση στο κοινό,
  δημοσίευση μέσω του Διαδικτύου, διανομή υλικών αντιγράφων,
  ραδιοτηλεοπτική μετάδοση, δημόσια εκτέλεση, έκθεση έργου εικαστικών
  τεχνών κ.λπ.
 • Αναγνωρίζει την ύπαρξη ενός ιδιαίτερου ακατάλυτου δεσμού του
  δημιουργού με το έργο του και προστατεύει την έκφραση της
  προσωπικότητας του δημιουργού μέσα από το έργο, παρέχοντας στον
  δημιουργό την εξουσία να ελέγχει τον τρόπο δημοσίευσης του έργου και να
  απαγορεύει οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλοίωση του πνεύματος του έργου,
  μεταβολή που γίνεται χωρίς την συναίνεσή του.