Παρουσίαση του βιβλίου «Κυπριακό Ιδιωτικό Δίκαιο»

Στις 26 Νοεμβρίου 2014 παρουσιάστηκε το συλλογικό έργο «Κυπριακό Ιδιωτικό Δίκαιο, Κατ’άρθρο Ερμηνεία-Νομολογία» του οποίου είχα την επιστημονική επιμέλεια. Το ογκώδες αυτό έργο (1574σελ.) εκδόθηκε από τις εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα -Θεσσαλονίκη.

Το συλλογικό αυτό έργο αποτελεί την πρώτη συστηματική συλλογή και ερμηνεία του βασικού κορμού του κυπριακού ιδιωτικού δικαίου. Ειδικότερα, με κύριο άξονα τη νομολογία,- κυπριακή, αγγλική, κοινοτική και άλλη-, αναλύονται συνολικά 27 νόμοι οι οποίοι διέπουν την συμβατική και εξωσυμβατική ευθύνη, την καταδολίευση δανειστών, το οικογενειακό και κληρονομικό δίκαιο, το εμπράγματο δίκαιο και  τις μισθώσεις, το εργατικό δίκαιο, το δίκαιο εταιρειών και το  πτωχευτικό δίκαιο, το ναυτικό δίκαιο, το δίκαιο προστασίας καταναλωτή και το δίκαιο ανταγωνισμού. Για την βιβλιοπαρουσίαση βλ. Σύσσωμος ο νομικός κόσμος στην παρουσίαση του έργου «Κυπριακό Ιδιωτικό Δίκαιο – Kατ’ άρθρο ερμηνεία- Νομολογία»(Πηγή :www.mywaypress.gr)