Διεθνές συνέδριο REDA 2015

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το διήμερο διεθνές συνέδριο REDA 2015 (» Regulation and Enforcement in the Internet Era «) που συνδιοργανώθηκε από τη Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου με χορηγό τη Microsoft.

Διακεκριμένοι ομιλητές από την Κύπρο και το εξωτερικό ανέπτυξαν επίκαιρα ζητήματα προσωπικών δεδομένων, πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαίου προστασίας καταναλωτή, ευθύνης των διαμεσολαβητών, δικαίου των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην ψηφιακή εποχή.

Ειδικότερα, σε ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας εστίασαν οι δύο πρώτες ενότητες της 6ης Νοεμβρίου (Session III, Session IV). Αντικείμενο της δικής μου παρουσίασης  με τίτλο «Copyright law in the EU Digital Single Market» ήταν η επερχόμενη αναμόρφωση του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας στο πλαίσιο της δημιουργίας μιας ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Αναπτύχθηκαν οι τρεις βασικοί άξονες της ενωσιακής δράσης, κινητήριος μοχλός της οποίας είναι οι ανάγκες της αγοράς και οι προσδοκίες των καταναλωτών. Ειδικότερα, αναλύθηκαν οι δράσεις αναφορικά με : α) την κατάργηση του αδικαιολόγητου geoblocking (πιθανή αναμόρφωση της Οδ. για τις υπηρεσίες και της Οδ. για δορυφορική και καλωδιακή αναμετάδοση) β) τις εξαιρέσεις (έρευνα, εκπαίδευση, text and data mining) και γ) την επιβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (αναμόρφωση του safe harbor των διαμεσολαβητών). Η Δρ. Stephanie Carre (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Στρασβούργου) ανέλυσε το πώς η νομολογία του ΔΕΕ κτίζει πάνω στο κοινοτικό κεκτημένο το ευρωπαϊκό δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας με βασικούς ερμηνευτικούς άξονες την τελολογική και συστημική ερμηνεία. Έμφαση δόθηκε στη νομολογία στο πεδίο των νέων τεχνολογιών. Η Δρ. Orit Fischman Afori, (Καθηγήτρια, Vice-Dean College of Management Academic Studies Law School, Israel) ανέπτυξε το πώς η έννοια της αναλογικότητας, η οποία χρησιμοποιείται από τον κοινοτικό και εθνικό δικαστή για την αναζήτηση της σωστής και κατάλληλης δικαστικής θεραπείας σε περιπτώσεις διαδικτυακών προσβολών πνευματικής ιδιοκτησίας, υπεισέρχεται στο πεδίο της ουσιαστικής προστασίας του δικαιώματος μέσω της στάθμισης συγκρουόμενων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Tamir Afori (Adv., senior partner at Gilat, Bareket & Co, the Reinhold Cohn Group, Israel) ανέλυσε διεξοδικά τη νομολογία του Ισραήλ σε ζητήματα διαδικτυακών προσβολών πνευματικής ιδιοκτησίας (blocking orders, ευθύνη διαμεσολαβητών, νομολογιακή αναγνώριση δικαιώματος στην ανωνυμία). Ο Δρ. Philippe Jougleux (Επίκουρος Καθηγητής, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου) ανέλυσε την εξέλιξη και τις προκλήσεις του ασύλου των διαμεσολαβητών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο αναδυόμενο  ζήτημα της έκδοσης πανευρωπαϊκών προσωρινών διαταγμάτων κατά των διαμεσολαβητών (pan European injunctions).

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather
facebooktwittergoogle_pluslinkedinrssyoutubeby feather