Εισαγωγή στο Ιδιωτικό Δίκαιο

NOM 102 Εισαγωγή στο Ιδιωτικό Δίκαιο 

Εισαγωγή στο ιδιωτικό Δίκαιο σε Κύπρο και Ευρώπη με σκοπό τη γνωριμία με τη «νομική σκέψη» και την παροχή βασικών νομικών γνώσεων. Στο πρώτο μέρος του μαθήματος, θα εξοικειωθούμε με τις πηγές, μεθόδους ερμηνείας και θεμελιώδεις έννοιες του ιδιωτικού δικαίου, τις βασικές νομικές παραδόσεις της Ευρώπης (κοινοδίκαιο και ηπειρωτικά συστήματα) και τη θέση του Κυπριακού δικαίου εντός αυτών. Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος θα εμβαθύνουμε στο δίκαιο των προσώπων. Στο τρίτο μέρος παρουσιάζονται συνοπτικά οι βασικοί κλάδοι και θεσμοί του Κυπριακού αστικού δικαίου.

Σχολιάστε